HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 90 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 138
88
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
b
Jeśli strony nie są drukowane poprawnie, wykonaj kalibrację drukarki. Patrz część
“Kalibracja drukarki” na stronie 97
. Wydrukuj strony raz jeszcze. Jeśli strony nie są
drukowane poprawnie, problem związany jest z drukarką. Skontaktuj się z Działem
obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub
informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
6
W komputerze sprawdź kolejkę druku lub bufor druku (Monitor druku lub Print Center
(Kolejka centrum druku) w systemie Mac OS), aby zobaczyć, czy drukarka przerwała pracę
lub została ustawiona na drukowanie w trybie offline.
7
Sprawdź, czy zainstalowano sterownik drukarki serii HP color LaserJet 1500. Sprawdź,
czy używany jest sterownik drukarki serii HP color LaserJet 1500.
8
Wydrukuj niewielki dokument z programu, z którego można było drukować w przeszłości.
Jeśli dokument zostanie wydrukowany, problem związany jest z używanym programem.
Jeśli pomimo użycia innego programu drukarka nadal nie drukuje, wykonaj poniższe
czynności:
a
Spróbuj wydrukować dokument z innego komputera wyposażonego w
oprogramowanie do obsługi drukowania.
b
W przypadku podłączenia drukarki do sieci, podłącz drukarkę bezpośrednio do
komputera przy użyciu przewodu USB. Skieruj drukarkę do właściwego portu lub
zainstaluj ponownie oprogramowanie wybierając nowy typ używanego połączenia.
9
Wydrukuj stronę przy użyciu programu HP color LaserJet 1500 toolbox.
a
Jeśli strona drukowana jest prawidłowo, problem może być związany z programem, z
którego drukujesz. Możesz również odinstalować sterownik (patrz część
“Odinstalowanie oprogramowania” na stronie 21
), a następnie zainstalować go
ponownie (patrz Wprowadzenie).
b
Jeśli strona nie jest drukowana, problem związany jest z programem lub komputerem.
10
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Rozwiązywanie ogólnych problemów z
drukowaniem” na stronie 89
.
Sample
This manual is suitable for devices