HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 88 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 138
86
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Rozwiązywanie problemów powodujących wyświetlenie
komunikatów
W tej części opisano sposoby rozwiązywania problemów, które spowodowały wyświetlenie
komunikatów na komputerze.
Komunikaty w systemie Windows
W tej części podano kilka częstych błędów powodujących wyświetlenie komunikatów bez
informacji o sposobie rozwiązania problemu. Błędy widoczne w programie Stan drukarki i
alarmy lub HP color LaserJet 1500 toolbox zawierają własne instrukcje ich usunięcia.
Informacje dotyczące usuwania błędów generowanych przez system operacyjny znajdują się w
dokumentacji systemu lub komputera.
Komunikat
Rozwiązanie
“Błąd zapisu do USB00
x
” w
systemie Windows 98 lub Me
Sprawdź, czy w podajniku znajduje się papier.
Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone, drukarka jest włączona i świeci się
kontrolka “Gotowe”.
Wydrukuj stronę demonstracyjną z programu HP color LaserJet 1500 toolbox, aby
sprawdzić komunikację pomiędzy komputerem a drukarką.
W menu
Start
wybierz
Ustawienia
, a następnie kliknij
Drukarki
. Kliknij prawym
przyciskiem myszy sterownik HP color LaserJet 1500 i wybierz
Właściwości
. Kliknij
Szczegóły
, a następnie
Ustawienia portu
. Usuń zaznaczenie pola wyboru
Sprawdź
stan portu przed drukowaniem
i kliknij przycisk
OK
. Kliknij opcję
Ustawienia
buforowania
, wybierz opcję
Drukuj bezpośrednio do drukarki
i kliknij przycisk
OK
.
(
Uwaga:
Wybór opcji
Drukuj bezpośrednio do drukarki
ogranicza funkcjonalność
niektórych opcji sterownika drukarki.)
Spróbuj drukować ponownie.
“Ogólny błąd zabezpieczenia”
“Wyjątek OE”
“Spool32”
“Niedozwolona operacja”
Uruchom ponownie komputer i ponów próbę.
Usuń zawartość foldera Temp, który znajduje się zazwyczaj na dysku C:\Windows (98,
oraz Me) lub C:\Winnt (2000 i XP).
Inne komunikaty systemu
Windows
Informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji systemu Windows 98, 2000, Me lub XP
lub dokumentacji komputera.
Sample
This manual is suitable for devices