HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 87 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
85
Brak lub nieprawidłowy kolor
Dokonano ręcznej zmiany ustawień koloru. Przywróć automatyczne ustawienie koloru.
Patrz część
“Zmiana ustawień koloru” na stronie 36
.
Używany materiał nie spełnia wymogów określonych dla tej drukarki. Spróbuj użyć innego
papieru, na przykład wysokiej jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Pomieszczenie, w którym znajduje się drukarka jest zbyt wilgotne. Sprawdź, czy wilgotność
pomieszczenia odpowiada wymogom określonym dla drukarki.
W kasecie może się kończyć toner. Sprawdź poziom tonera na panelu sterowania drukarki,
na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych lub w programie HP color LaserJet 1500
toolbox. (W przypadku korzystania z materiałów eksploatacyjnych innego producenta
użytkownik nie jest powiadamiany o małej ilości lub braku tonera w kasecie drukującej.) W
takim przypadku wymień kasetę drukującą.
Wykonaj kalibrację. Patrz część
“Kalibracja drukarki” na stronie 97
.
Kolor drukowany jest nierówno
Po zainstalowaniu nowej kasety drukującej kolor drukowany jest nierówno.
W innej kasecie może się kończyć toner. Sprawdź kontrolki stanu materiałów
eksploatacyjnych lub program HP color LaserJet 1500 toolbox i w razie konieczności
wymień kasetę. W przypadku korzystania z materiałów eksploatacyjnych użytkownik nie
jest powiadamiany o ich niskim poziomie lub zużyciu.
Kasety drukujące mogą być nieprawidłowo zainstalowane. Wyjmij kasetę drukującą
odpowiadającą kolorowi drukowanemu nieprawidłowo i zainstaluj ją ponownie.
Kolory na wydruku nie odpowiadają kolorom dokumentu w formie
elektronicznej
Kolory na wydruku są inne niż kolory widoczne na ekranie.
Kolory na monitorze komputera różnią się od wydrukowanych. Spróbuj wybrać opcję
dopasowania do ekranu na karcie regulacji
koloru
w sterowniku drukarki.
Wydrukuj stronę Konfiguracja oraz Stan materiałów eksploatacyjnych i sprawdź, czy
wydruki są poprawne. Jeśli wydruki nie są prawidłowe, problem związany jest z drukarką.
Spróbuj wydrukować dokument z innego programu.
Drukarka nie drukuje bardzo jasnych lub bardzo ciemnych kolorów widocznych na ekranie.
Używany program może interpretować bardzo jasne kolory jako kolor biały, a bardzo
ciemne kolory jako czarny. W takim przypadku należy unikać używania bardzo jasnych lub
bardzo ciemnych kolorów.
Inne czynniki wpływające na wydruk to światło oraz jakość papieru. Spróbuj użyć innego
papieru, na przykład wysokiej jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
oraz
“Używanie kolorów” na
stronie 47
.
Wykonaj kalibrację. Patrz część
“Kalibracja drukarki” na stronie 97
.
Kolorowe wydruki mają nierówne wykończenie
Spróbuj użyć gładkiego papieru lub materiału, na przykład wysokiej jakości papieru do
drukarek laserowych. Stosowanie gładkiego papieru daje zazwyczaj lepsze rezultaty.
Papier powlekany, fotograficzny oraz błyszczący nie może być używany. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Sample
This manual is suitable for devices