HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 86 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 138
84
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi
W tej części opisano problemy, które mogą się pojawić przy drukowaniu w kolorze.
W
przypadku pojawienia się tego typu problemów, przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności wykonaj kalibrację drukarki.
Patrz część
“Kalibracja drukarki” na stronie 97
.
Tylko wydruki czarno-białe
Wydruki są czarno-białe, a powinny być kolorowe.
Nie wybrano trybu koloru w używanym programie lub w sterowniku drukarki. Wybierz tryb
koloru zamiast skali szarości.
Dokumenty drukowane na foliach są zawsze w skali szarości.
Nie wybrano prawidłowego sterownika drukarki w programie. Wybierz prawidłowy
sterownik drukarki.
Drukarka nie jest prawidłowo skonfigurowana. Sprawdź konfigurację drukarki drukując
stronę konfiguracji. Jeśli strona konfiguracji nie zawiera koloru, skontaktuj się z Działem
obsługi klienta HP.
Tylko wydruki czarno-
białe
Brak lub
nieprawidłowy kolor
Kolor drukowany jest
nierówno
Kolory na wydruku
nie odpowiadają
kolorom dokumentu
w formie
elektronicznej
Kolorowe wydruki
mają nierówne
wykończenie
Sample
This manual is suitable for devices