HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 85 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
83
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj poniższe czynności.
1
Wyczyść drukarkę i przeprowadź kalibrację. Patrz część
“Czyszczenie drukarki” na
stronie 96
.
2
Wydrukuj stronę Konfiguracja oraz Stan materiałów eksploatacyjnych.
Jeśli wydruk nadal nie jest poprawny, problem związany jest prawdopodobnie z
programem, komputerem lub sterownikiem drukarki. Przejdź do kolejnej czynności.
Jeśli wydruk nie jest poprawny, problem związany jest z drukarką. Może go powodować
utrwalacz. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów
firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
3
Zmień rodzaj papieru w sterowniku drukarki. W przypadku braku rezultatów przejdź do
kolejnej czynności.
4
Jeśli problem się utrzymuje, sprawdź rodzaj i jakość papieru. (Patrz część
“Specyfikacje
materiałów drukarskich” na stronie 117
.) Spróbuj użyć innego papieru, na przykład
wysokiej jakości papieru do drukarek laserowych. Papier powlekany, fotograficzny oraz
błyszczący nie może być używany.
5
Spróbuj wydrukować dokument na innej drukarce.
Jeśli wydruk jest nieprawidłowy, problem związany jest ze sterownikiem drukarki
HP color LaserJet 1500. Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Jeśli strony nie są drukowane poprawnie, problem związany jest z programem lub
komputerem. Sprawdź dokumentację dołączoną do programu lub komputera.
Sample
This manual is suitable for devices