HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 84 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 138
82
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Skrzywione strony
Sprawdź, czy papier lub inny materiał został włożony poprawnie i czy prowadnice nie są
ustawione zbyt ciasno ani zbyt luźno w stosunku do stosu papieru. Patrz część
“Ładowanie
podajników” na stronie 29
.
Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej
jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów
drukarskich” na stronie 117
.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Zmarszczenia lub zgniecenia
Sprawdź, czy papier jest prawidłowo włożony.
Obróć stos papieru w podajniku lub obróć papier o 180°.
Otwórz tylne drzwiczki odbiorcze, aby skierować wydruk na ścieżkę prostego wydruku.
Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej
jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów
drukarskich” na stronie 117
.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Obwódka tonera wokół znaków
Odwróć plik papieru w podajniku.
Wykonaj kalibrację. Patrz część
“Kalibracja drukarki” na stronie 97
.
Przy drukowaniu laserowym mała ilość rozproszonego tonera jest normalna.
Jeżeli wokół znaków gromadzi się zbyt duża ilość tonera, przyczyną może być papier, który
charakteryzuje się słabym przyjmowaniem tonera. Spróbuj użyć innego papieru, na
przykład wysokiej jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje
materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Nieregularne powtarzanie się obrazu
Jeżeli obraz, który znajduje się w górnej części strony (czarny) pojawia się także niżej na stronie
(w szarym polu), może to być spowodowane niecałkowitym zużyciem tonera z ostatniego
zadania. Powtórzony obraz może być jaśniejszy lub ciemniejszy niż pole, w którym się pojawia.
W używanym programie zmień ton (zaciemnienie) pola, w którym pojawia się powtórzony
obraz.
W używanej aplikacji obróć całą stronę o 180°, aby wydrukować najpierw jaśniejszy obraz.
Zmień porządek drukowania obrazów. Na przykład jaśniejszy obraz umieść w górnej części
strony, a ciemniejszy w dolnej.
Jeżeli problem pojawi się w danym zadaniu później, wyłącz drukarkę na 10 minut, a
następnie włącz ją i ponownie wydrukuj dokument.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Sample
This manual is suitable for devices