HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 83 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
81
Powtarzające się defekty z tyłu
Jeżeli na niezadrukowanej stronie występują w równych odstępach znaki:
Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner. Po wydrukowaniu kilku
kolejnych stron problem powinien rozwiązać się samoistnie.
Wyczyść drukarkę. Patrz część
“Czyszczenie drukarki” na stronie 96
.
Utrwalacz może być uszkodzony. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Zniekształcone znaki
Jeżeli znaki mają nieprawidłowy, jakby wklęsły wygląd, używany papier może być zbyt śliski
(papier fotograficzny, błyszczący lub powlekany). Spróbuj użyć innego papieru, na przykład
wysokiej jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów
drukarskich” na stronie 117
.
Jeżeli znaki są zniekształcone, wydają się faliste, może to wskazywać na potrzebę naprawy
laserowego skanera. Sprawdź, czy problem ten pojawia się również na stronie
Konfiguracja. Jeśli tak, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa
klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Zagięcia lub fale
Odwróć plik papieru w podajniku. Spróbuj również obrócić papier w podajniku o 180°.
Ustaw odpowiedni rodzaj papieru w sterowniku drukarki. Wydrukowanie dokumentu na
papierze o większej gramaturze może zająć więcej czasu.
Otwórz tylne drzwiczki odbiorcze, aby skierować wydruk na ścieżkę prostego wydruku.
Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Wysoka temperatura i wilgotność mogą spowodować
zwijanie się papieru. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru do
drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Sample
This manual is suitable for devices