HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 82 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 138
80
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Rozmazanie tonera
Na dłuższej krawędzi papieru pojawiają się smugi tonera.
Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej
jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów
drukarskich” na stronie 117
.
Jeżeli smugi tonera występują na dłuższej krawędzi papieru, oznacza to, że prowadnice
papieru są brudne lub że na ścieżce papieru występują zanieczyszczenia. Patrz część
“Czyszczenie drukarki” na stronie 96
.
Brak lub niski poziom tonera bębna obrazowego. Korzystając z panelu sterowania drukarki
lub programu HP color LaserJet 1500 toolbox sprawdź stan bębna obrazowego i w
przypadku braku lub niskiego poziomu tonera wymień go.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Sypki toner
Po dotknięciu toner łatwo się rozmazuje.
W sterowniku drukarki wybierz kartę
Paper
(Papier) i ustaw
Type is
(Rodzaj) na
odpowiadający rodzajowi papieru, na którym się drukuje. Kiedy używany jest papier o
większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej
jakości papieru do drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów
drukarskich” na stronie 117
.
Wyczyść wnętrze drukarki. Patrz część
“Czyszczenie drukarki” na stronie 96
.
Utrwalacz może być uszkodzony. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Powtarzające się defekty z przodu
Jeżeli na drukowanej stronie powtarzają się w równych odstępach znaki:
W sterowniku drukarki wybierz kartę
Paper
(Papier) i ustaw
Type is
(Rodzaj) na
odpowiadający rodzajowi papieru, na którym się drukuje. Kiedy używany jest papier o
większej gramaturze, prędkość drukowania może być mniejsza.
Wyczyść drukarkę. Patrz część
“Czyszczenie drukarki” na stronie 96
.
Użyj narzędzi dostępnych na karcie
Troubleshooting
(Rozwiązywanie problemów)
programu HP color LaserJet toolbox.
Bęben obrazowy może być uszkodzony. Wymień bęben obrazowy.
Utrwalacz może być uszkodzony. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Sample
This manual is suitable for devices