HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 81 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
79
Luki
Jeżeli na stronie pojawiają się nieregularnie wyblakłe i zwykle zaokrąglone miejsca:
Arkusz papieru może być wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować zlecenie.
Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub na powierzchni papieru znajdują się
wilgotne plamy. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru do
drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Partia papieru jest wadliwa. Podczas procesu produkcyjnego powstały obszary, które nie
przyswajają tonera. Spróbuj użyć innego papieru, na przykład wysokiej jakości papieru do
drukarek laserowych. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Bęben obrazowy może być uszkodzony. Patrz część
“Powtarzające się defekty z przodu”
na stronie 80
.
Jeżeli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z Działem obsługi
klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce
dołączonej do drukarki.)
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Pionowe linie
Na stronie pojawiają się pionowe zacieki lub paski.
Uszkodzenie lub niski poziom tonera w jednej lub kilku kasetach drukujących. Wydrukuj
stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić pozostałą ilość tonera. W
przypadku korzystania z kaset drukujących innego producenta użytkownik nie jest
informowany o ich braku lub niskim poziomie/zużyciu tonera (dotyczy to zarówno panelu
sterowania drukarki, jak i programu HP color LaserJet 1500 toolbox).
Wyczyść drukarkę używając strony czyszczącej. Patrz część
“Czyszczenie drukarki” na
stronie 96
.
Użyj narzędzi dostępnych na karcie
Troubleshooting
(Rozwiązywanie problemów)
programu HP color LaserJet toolbox.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Szare tło
Zbyt duża ilość tonera w tle.
Wykonaj kalibrację. Patrz część
“Kalibracja drukarki” na stronie 97
.
Użyj papieru o mniejszej gramaturze. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich”
na stronie 117
.
Sprawdź warunki panujące w miejscu instalacji drukarki. Bardzo duża lub bardzo niska
wilgotność powietrza może zwiększyć stopień zacienienia tła.
Niski poziom tonera w jednej lub kilku kasetach drukujących. W przypadku korzystania z
kaset drukujących innego producenta użytkownik nie jest informowany o ich braku lub
niskim poziomie/zużyciu tonera (dotyczy to zarówno panelu sterowania drukarki, jak i
programu HP color LaserJet 1500 toolbox).
Brak lub niski poziom tonera bębna obrazowego. Wydrukuj stronę stanu materiałów
eksploatacyjnych, aby sprawdzić pozostałą ilość tonera. W przypadku braku lub niskiego
poziomu tonera wymień bęben.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Sample
This manual is suitable for devices