HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 80 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 138
78
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Wydruk zbyt jasny lub wyblakły
Na stronie pojawiają się pionowe strugi lub wyblakłe miejsca.
Papier może nie odpowiadać wymogom HP (na przykład jest zbyt wilgotny lub zbyt
szorstki). Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Niski poziom tonera w jednej lub kilku kasetach drukujących. W przypadku korzystania z
kaset drukujących innego producenta użytkownik nie jest informowany o ich braku lub
niskim poziomie/zużyciu tonera (dotyczy to zarówno panelu sterowania drukarki, jak i
programu HP color LaserJet 1500 toolbox).
Brak lub niski poziom tonera bębna obrazowego. Wydrukuj stronę stanu materiałów
eksploatacyjnych, aby sprawdzić pozostałą ilość tonera. W przypadku braku lub niskiego
poziomu tonera wymień bęben.
Jeśli w kasetach drukujących lub bębnie obrazowym nie brakuje tonera, wyjmij kasety
drukujące, za każdym razem jedną, i sprawdź, czy nie została uszkodzona rolka tonera. W
takim przypadku wymień kasetę drukującą.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Drobinki tonera
Papier może nie spełniać określonych wymogów. Na przykład jest zbyt wilgotny i szorstki.
Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Patrz część
“Czyszczenie drukarki” na
stronie 96
.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, patrz część
“Jeśli problem nie zostanie rozwiązany”
na stronie 83
.
Zmarszczenia lub
zgniecenia
Obwódka tonera
wokół znaków
Nieregularne
powtarzanie się
obrazu (jasny)
Nieregularne
powtarzanie się
obrazu (ciemny)
Sample
This manual is suitable for devices