HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 8 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 138
6
Spis treści
PLWW
3 Zarządzanie drukarką
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Strony specjalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Program HP color LaserJet 1500 toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Usuwanie zacięć materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Kontrolki Stan materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Kontrolki Stan drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Drugi zestaw sygnałów świetlnych dla kontrolek Stan drukarki . . . . . . . . . . . .74
Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Rozwiązywanie problemów z wszystkimi drukowanymi dokumentami . . . . . . .77
Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Rozwiązywanie problemów powodujących wyświetlenie komunikatów. . . . . . . . .86
Rozwiązywanie problemów, które nie powodują wyświetlania komunikatów . . . . .87
Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Rozwiązywanie częstych problemów z komputerami Macintosh . . . . . . . . . . .94
Czyszczenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Kalibracja drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Obsługa materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Żywotność materiałów eksploatacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Sprawdzanie i zamawianie materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . .98
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Wymiana i utylizacja materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Polityka HP odnośnie materiałów eksploatacyjnych innych producentów . . 100
Gorąca linia HP zgłaszania oszustw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Aneks A Usługi i pomoc techniczna
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej . . . . . . . . . 102
Ograniczona gwarancja na kasety z tonerem i bęben obrazowy. . . . . . . . . . . . 103
Dostępność usług pomocy i wsparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Umowy serwisowe HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Umowy serwisowe na miejscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Zapakowanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Aneks B Specyfikacje oraz informacje prawne
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Charakterystyka techniczna drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Program ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ochrona środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów (MSDS). . . . . . . . . . . . . . . . 112
Przepisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Oświadczenie DOC dla Kanady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Oświadczenie VCCI (Japonia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Oświadczenie EMI dla Korei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Prawny numer identyfikacyjny modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Oświadczenie o urządzeniach laserowych dla Finlandii . . . . . . . . . . . . . . . 116
Sample
This manual is suitable for devices