HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 78 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 138
76
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku
Jeśli drukarka drukuje, ale wydruki są niskiej jakości, użyj listy kontrolnej jakości wydruku.
Lista kontrolna jakości wydruku
Ogólne problemy z jakością wydruku można rozwiązać korzystając z poniżej listy kontrolnej.
1
Sprawdź, czy w sterowniku drukarki wybrano najwyższą jakość wydruku lub przywróć
ustawienia domyślne.
2
Sprawdź, czy papier lub materiał używany do wydruków odpowiada wymaganiom. Patrz
część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
. Stosowanie gładkiego
papieru daje zazwyczaj lepsze rezultaty, należy jednak pamiętać, iż papier powlekany,
fotograficzny i błyszczący nie może być stosowany.
3
W przypadku korzystania ze materiałów specjalnych, na przykład papieru
samoprzylepnego, szarych folii lub papieru firmowego, należy pamiętać o drukowaniu
według typu. Patrz część
“Drukowanie zadania” na stronie 31
.
4
Wydrukuj stronę konfiguracji oraz stanu materiałów eksploatacyjnych naciskając
jednocześnie przyciski
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
)
.
Na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych sprawdź, czy któregoś z nich nie brakuje
lub nie jest pusty. Użytkownik nie jest informowany o stanie materiałów eksploatacyjnych
innego producenta.
Jeśli strony nie są drukowane poprawnie, problem prawdopodobnie związany jest ze
sprzętem. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. (Patrz część
“Obsługa klientów
firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.)
5
Spróbuj wydrukować dokument z innego programu. Jeśli strona drukowana jest
prawidłowo, problem związany jest z programem, z którego drukujesz.
6
Wydrukuj stronę demonstracyjną przy użyciu programu HP color LaserJet 1500 toolbox.
Jeśli strona drukowana jest prawidłowo, problem może być związany z programem, z
którego drukujesz. Możesz również odinstalować sterownik (patrz część
“Odinstalowanie
oprogramowania” na stronie 21
), a następnie zainstalować go ponownie (patrz
Wprowadzenie).
7
Uruchom ponownie komputer oraz drukarkę i spróbuj wydrukować raz jeszcze. Jeśli
problem się utrzymuje, wybierz jedną z poniższych opcji:
W przypadku, gdy problem dotyczy wszystkich wydrukowanych stron, patrz część
“Rozwiązywanie problemów z wszystkimi drukowanymi dokumentami” na stronie 77
.
W przypadku, gdy problem dotyczy wyłącznie stron drukowanych w kolorze, patrz część
“Rozwiązywanie problemów z dokumentami kolorowymi” na stronie 84
.
Sample
This manual is suitable for devices