HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 77 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
75
Ogólny błąd z możliwością kontynuowania pracy
Migają kontrolki Uwaga, Gotowe oraz Start.
Naciśnij przycisk
(
S
TART
)
, aby kontynuować drukowanie.
Jeśli błąd będzie się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa
klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Błąd 68.x pamięci trwałej
Miga kontrolka Uwaga. Pamięć trwała (NVRAM) jest tymczasowo pełna.
Naciśnij przycisk
(
S
TART
)
, aby usunąć komunikat. Sprawdź, czy ustawienia drukarki są poprawne.
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa
klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Sygnały świetlne
Błąd oraz zalecane czynności
Sample
This manual is suitable for devices