HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 73 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
71
Kaseta drukująca z żółtym tonerem nie jest produkcji HP
PRZESTROGA:
Drukowanie w przypadku całkowitego opróżnienia kaset może spowodować
uszkodzenie drukarki. Patrz część
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej”
na stronie 102
.
Miga kontrolka kasety drukującej z żółtym tonerem i świeci się kontrolka Uwaga. Drukarka przestanie
drukować.
Używając kasety drukującej produkcji innej niż HP, w celu kontynuacji drukowania naciśnij przycisk
(
A
NULOWANIE PRACY
)
. W przypadku korzystania z kasety drukującej innego producenta użytkownik
nie jest informowany o braku lub niskim poziomie tonera za pomocą kontrolek stanu materiałów
eksploatacyjnych, strony stanu materiałów eksploatacyjnych lub z poziomu programu
HP color LaserJet 1500 toolbox.
Bęben obrazowy nie jest produkcji HP
PRZESTROGA:
Drukowanie w przypadku całkowitego opróżnienia bębna obrazowego może
spowodować uszkodzenie drukarki. Patrz część
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji
ograniczonej” na stronie 102
.
Miga kontrolka bębna obrazowego i świeci się kontrolka Uwaga. Drukarka przestanie drukować.
Używając bębna obrazowego produkcji innej niż HP, w celu kontynuacji drukowania naciśnij przycisk
(
A
NULOWANIE PRACY
)
. W przypadku korzystania z bębna obrazowego innego producenta użytkownik
nie jest informowany o braku lub niskim poziomie tonera za pomocą kontrolek stanu materiałów
eksploatacyjnych, strony stanu materiałów eksploatacyjnych lub z poziomu programu
HP color LaserJet 1500 toolbox.
Sygnały świetlne
Zalecane czynności
Sample
This manual is suitable for devices