HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 72 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 138
70
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Brak lub pusty bęben obrazowy
Miga kontrolka bębna obrazowego. Drukarka przestanie drukować.
Brak lub pusty bęben obrazowy, lub drukarka nie może wykryć bębna obrazowego. Wymień bęben
obrazowy.
Wyjmij i włóż ponownie lub wymień bęben obrazowy. Jeśli kontrolka bębna obrazowego nadal miga, ale
nie świeci się kontrolka Uwaga, wyłącz drukarkę, a po chwili włącz ją ponownie. Jeśli problem będzie
się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na
stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Kaseta drukująca z czarnym tonerem nie jest produkcji HP
PRZESTROGA:
Drukowanie w przypadku całkowitego opróżnienia kaset może spowodować
uszkodzenie drukarki. Patrz część
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej”
na stronie 102
.
Miga kontrolka kasety drukującej z czarnym tonerem i świeci się kontrolka Uwaga. Drukarka przestanie
drukować.
Używając kasety drukującej produkcji innej niż HP, w celu kontynuacji drukowania naciśnij przycisk
(
A
NULOWANIE PRACY
)
. W przypadku korzystania z kasety drukującej innego producenta użytkownik
nie jest informowany o braku lub niskim poziomie tonera za pomocą kontrolek stanu materiałów
eksploatacyjnych, strony stanu materiałów eksploatacyjnych lub z poziomu programu
HP color LaserJet 1500 toolbox.
Kaseta drukująca z turkusowym tonerem nie jest produkcji HP
PRZESTROGA:
Drukowanie w przypadku całkowitego opróżnienia kaset może spowodować
uszkodzenie drukarki. Patrz część
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej”
na stronie 102
.
Miga kontrolka kasety drukującej z turkusowym tonerem i świeci się kontrolka Uwaga. Drukarka
przestanie drukować.
Używając kasety drukującej produkcji innej niż HP, w celu kontynuacji drukowania naciśnij przycisk
(
A
NULOWANIE PRACY
)
. W przypadku korzystania z kasety drukującej innego producenta użytkownik
nie jest informowany o braku lub niskim poziomie tonera za pomocą kontrolek stanu materiałów
eksploatacyjnych, strony stanu materiałów eksploatacyjnych lub z poziomu programu
HP color LaserJet 1500 toolbox.
Kaseta drukująca z karmazynowym tonerem nie jest produkcji HP
PRZESTROGA:
Drukowanie w przypadku całkowitego opróżnienia kaset może spowodować
uszkodzenie drukarki. Patrz część
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej”
na stronie 102
.
Miga kontrolka kasety drukującej z karmazynowym tonerem i świeci się kontrolka Uwaga. Drukarka
przestanie drukować.
Używając kasety drukującej produkcji innej niż HP, w celu kontynuacji drukowania naciśnij przycisk
(
A
NULOWANIE PRACY
)
. W przypadku korzystania z kasety drukującej innego producenta użytkownik
nie jest informowany o braku lub niskim poziomie tonera za pomocą kontrolek stanu materiałów
eksploatacyjnych, strony stanu materiałów eksploatacyjnych lub z poziomu programu
HP color LaserJet 1500 toolbox.
Sygnały świetlne
Zalecane czynności
Sample
This manual is suitable for devices