HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 71 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
69
Niski poziom tonera bębna obrazowego
Świeci się kontrolka bębna obrazowego. Drukarka będzie drukować bez konieczności interwencji do
momentu opróżnienia bębna obrazowego. Zamów nowy bęben obrazowy.
Kaseta z czarnym tonerem jest pusta lub brak kasety
Miga kontrolka kasety drukującej z czarnym tonerem. Drukarka przestanie drukować.
Brak lub pusta kaseta drukująca, lub drukarka nie może wykryć kasety drukującej. Wymień kasetę z
tonerem.
Wyjmij i włóż ponownie lub wymień kasetę drukującą. Jeśli kontrolka kasety drukującej nadal miga, ale
nie świeci się kontrolka Uwaga, wyłącz drukarkę, a po chwili włącz ją ponownie. Jeśli problem będzie
się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na
stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Brak lub pusta kaseta z turkusowym tonerem
Miga kontrolka kasety drukującej z turkusowym tonerem. Drukarka przestanie drukować.
Brak lub pusta kaseta drukująca, lub drukarka nie może wykryć kasety drukującej. Wymień kasetę z
tonerem.
Wyjmij i włóż ponownie lub wymień kasetę drukującą. Jeśli kontrolka kasety drukującej nadal miga, ale
nie świeci się kontrolka Uwaga, wyłącz drukarkę, a po chwili włącz ją ponownie. Jeśli problem będzie
się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na
stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Brak lub pusta kaseta z karmazynowym tonerem
Miga kontrolka kasety drukującej z karmazynowym tonerem. Drukarka przestanie drukować.
Brak lub pusta kaseta drukująca, lub drukarka nie może wykryć kasety drukującej. Wymień kasetę z
tonerem.
Wyjmij i włóż ponownie lub wymień kasetę drukującą. Jeśli kontrolka kasety drukującej nadal miga, ale
nie świeci się kontrolka Uwaga, wyłącz drukarkę, a po chwili włącz ją ponownie. Jeśli problem będzie
się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na
stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Brak lub pusta kaseta z żółtym tonerem
Miga kontrolka kasety drukującej z żółtym tonerem. Drukarka przestanie drukować.
Brak lub pusta kaseta drukująca, lub drukarka nie może wykryć kasety drukującej. Wymień kasetę z
tonerem.
Wyjmij i włóż ponownie lub wymień kasetę drukującą. Jeśli kontrolka kasety drukującej nadal miga, ale
nie świeci się kontrolka Uwaga, wyłącz drukarkę, a po chwili włącz ją ponownie. Jeśli problem będzie
się utrzymywał, skontaktuj się z Działem obsługi klienta HP. Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na
stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do drukarki.
Sygnały świetlne
Zalecane czynności
Sample
This manual is suitable for devices