HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 70 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 138
68
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Kontrolki Stan materiałów eksploatacyjnych
W tej części podano sposób interpretacji sygnałów nadawanych przez kontrolki stanu
materiałów eksploatacyjnych. Informacje o materiałach eksploatacyjnych pojawiają się również
w programie HP color LaserJet 1500 toolbox. (Więcej informacji na ten temat znajduje się w
części
“Zarządzanie drukarką” na stronie 53
.) Informacje na temat składania zamówień
znajdują się w części
“Wyposażenie dodatkowe, informacje na temat składania zamówień” na
stronie 23
.
Sygnały świetlne
Zalecane czynności
Niski poziom czarnego tonera
Świeci się kontrolka kasety drukującej z czarnym tonerem. Drukarka będzie drukować bez
konieczności interwencji do momentu opróżnienia kasety drukującej. Zamów nową kasetę z tonerem.
Niski poziom turkusowego tonera
Świeci się kontrolka kasety drukującej z turkusowym tonerem. Drukarka będzie drukować bez
konieczności interwencji do momentu opróżnienia kasety drukującej. Zamów nową kasetę z tonerem.
Niski poziom karmazynowego tonera
Świeci się kontrolka kasety drukującej z karmazynowym tonerem. Drukarka będzie drukować bez
konieczności interwencji do momentu opróżnienia kasety drukującej. Zamów nową kasetę z tonerem.
Niski poziom żółtego tonera
Świeci się kontrolka kasety drukującej z żółtym tonerem. Drukarka będzie drukować bez konieczności
interwencji do momentu opróżnienia kasety drukującej. Zamów nową kasetę z tonerem.
Sample
This manual is suitable for devices