HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 69 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
67
Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania
Kontrolki na panelu sterowania informują o stanie drukarki za pomocą różnych komunikatów
świetlnych. Panel sterowania wyposażony jest w dwa zestawy kontrolek: kontrolki Stan
materiałów eksploatacyjnych (góra) oraz Stan drukarki (dół).
Kontrolki mogą się znajdować w następujących stanach:
Poniżej podano sposób interpretacji komunikatów świetlnych. Można również skorzystać z
programu HP color LaserJet 1500 toolbox w celu wyświetlenia animacji działania kontrolek
oraz nadawanych przez nie komunikatów.
Przycisk
A
NULOWANIE
PRACY
Kontrolka Uwaga
(pomarańczowa)
Kontrolka Gotowe
(zielona)
Kontrolka i przycisk
S
TART
(zielone)
Kontrolka
kasety z żółtym tonerem
Kontrolka
kasety z karmazynowym
tonerem
Kontrolka
kasety z turkusowym tonerem
Kontrolka
kasety z czarnym tonerem
Przycisk
O
BRÓĆ
KARUZELĘ
Kontrolki i przyciski
stanu drukarki
Kontrolki i przyciski stanu
materiałów eksploatacyjnych
Kontrolka
Bęben obrazowy
Wł.
Nie świeci
się
Miga
Sample
This manual is suitable for devices