HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 68 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 138
66
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
6
Chwyć rączki utrwalacza i wyjmij go z drukarki.
OSTRZEŻENIE!
Elementy wewnętrznej powierzchni utrwalacza są bardzo ciepłe. Aby
zapobiec oparzeniom, nie dotykaj tych elementów.
7
Oburącz, powoli i równomiernie wyciągnij papier z wnętrza
drukarki. Następnie włóż utrwalacz do środka i ustaw blokady.
8
Podłącz przewód zasilania i włącz drukarkę.
9
Otwórz górną pokrywę, zamknij ją i naciśnij przycisk
(
S
TART
),
jeśli miga kontrolka Start. Miganie kontrolki Uwaga wskazuje na to,
że w drukarce wystąpiło kolejne zacięcie. Patrz część
“Usuwanie
zacięć występujących wewnątrz drukarki” na stronie 63
oraz
“Usuwanie zacięć w miejscu podawania papieru” na stronie 64
.
6
7
Sample
This manual is suitable for devices