HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 66 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 138
64
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Usuwanie zacięć w miejscu podawania papieru
1
Otwórz podajnik 2, aby zlokalizować zacięcie.
2
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Jeśli zacięcie występuje częściowo wewnątrz drukarki, patrz
część
“Usuwanie zacięć występujących wewnątrz drukarki” na
stronie 63
.
Jeśli zacięcie występuje wyłącznie w podajniku, wyciągnij
papier za widoczną krawędź. Wyrównaj papier w podajniku i
przejdź do czynności 4.
3
Jeśli nie można usunąć zacięcia z poziomu wnętrza drukarki lub
też wyciągając papier z podajnika, chwyć zacięty papier od strony
zewnętrznej urządzenia.
4
Dociśnij papier w celu umieszczenia metalowej płytki do
podnoszenia papieru we właściwym miejscu (tylko podajnik 2), a
następnie wsuń podajnik do drukarki.
5
Otwórz górną pokrywę, zamknij ją i naciśnij przycisk
(
S
TART
),
jeśli miga kontrolka Start. Miganie kontrolki Uwaga wskazuje na to,
że w drukarce wystąpiło kolejne zacięcie. Patrz część
“Usuwanie
zacięć występujących wewnątrz drukarki” na stronie 63
oraz
“Usuwanie zacięć w miejscu odbioru papieru” na stronie 65
.
1
3
4
2
5
Sample
This manual is suitable for devices