HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 65 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
63
Usuwanie zacięć występujących wewnątrz drukarki
UWAGA
Zacięcie papieru w tym miejscu może spowodować, że na stronie
pozostanie sypki toner. W przypadku zabrudzenia tonerem rąk lub
ubrania, umyj je w zimnej wodzie. (Gorąca woda utrwala toner na
tkaninie.)
1
Otwórz górną pokrywę.
2
Wyjmij
bęben
z drukarki popychając go w kierunku od siebie i
unosząc.
Nie ma możliwości
usunięcia zacięć przez wyjęcie kaset
drukujących.
3
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Jeśli widać dłuższą krawędź papieru, ostrożnie wyciągnij arkusz
z drukarki.
Jeśli nie ma możliwości wyciągnięcia papieru, usuń zacięcie
zgodnie ze wskazówkami podanymi w części
“Usuwanie zacięć
w miejscu odbioru papieru” na stronie 65
.
4
Po usunięciu zacięcia włóż bęben i zamknij górną pokrywę.
5
Naciśnij przycisk
(
S
TART
), jeśli miga kontrolka Start. Miganie
kontrolki Uwaga wskazuje na to, że w drukarce wystąpiło kolejne
zacięcie. Patrz część
“Usuwanie zacięć w miejscu podawania
papieru” na stronie 64
oraz
“Usuwanie zacięć w miejscu odbioru
papieru” na stronie 65
.
3
1
2
4
Sample
This manual is suitable for devices