HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 64 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 138
62
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Usuwanie zacięć materiałów
Czasami w trakcie drukowania może dojść do zacięcia papieru lub innego materiału w
drukarce. Poniżej podano niektóre z przyczyn występowania zacięć.
Podajniki papieru są nieodpowiednio załadowane lub są przepełnione.
W trakcie drukowania podajnik 2 został wyjęty.
W trakcie drukowania górna pokrywa pozostaje otwarta.
W miejscu odbioru papieru znajduje się zbyt dużo arkuszy lub zostało ono zablokowane.
Używany papier nie spełnia wymogów HP. Patrz część
“Specyfikacje materiałów
drukarskich” na stronie 117
.
Pomieszczenie, w którym przechowywano papier jest zbyt wilgotne lub suche. Patrz część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Miejsca występowania zacięć
Zacięcia papieru mogą wystąpić w trzech miejscach:
Wewnątrz drukarki. Patrz część
“Usuwanie zacięć występujących wewnątrz drukarki” na
stronie 63
.
W miejscu podawania papieru. Patrz część
“Usuwanie zacięć w miejscu podawania
papieru” na stronie 64
.
W miejscu odbioru papieru. Patrz część
“Usuwanie zacięć w miejscu odbioru papieru” na
stronie 65
.
Znajdź i usuń zacięcie postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. W przypadku
trudności ze zlokalizowaniem zacięcia należy w pierwszej kolejności zajrzeć do wnętrza
drukarki.
Po wystąpieniu zacięcia w drukarce może pozostać sypki toner. Problem ten powinien
rozwiązać się sam po wydrukowaniu kilku kolejnych stron. Patrz część
“Sypki toner” na
stronie 80
.
Sample
This manual is suitable for devices