HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 63 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
61
4
Rozwiązywanie problemów,
konserwacja
Wstęp
Informacje zawarte w tym rozdziale mają pomóc użytkownikowi w rozwiązywaniu problemów z
drukowaniem. Z poniższej listy wybierz rodzaj problemu.
W drukarce wystąpiło zacięcie papieru. Patrz część
“Usuwanie zacięć materiałów” na
stronie 62
.
Świecą się lub migają kontrolki drukarki inne niż kontrolka Gotowe. Patrz część
“Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania” na stronie 67
.
Dokument został wydrukowany, ale jakość wydruku jest niezadowalająca. Patrz część
“Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku” na stronie 76
.
Na komputerze pojawia się komunikat. Patrz część
“Rozwiązywanie problemów
powodujących wyświetlenie komunikatów” na stronie 86
.
Pojawił się problem, nie świecą się jednak i nie migają żadne kontrolki, a na komputerze
nie wyświetla się żaden komunikat. Patrz część
“Rozwiązywanie problemów, które nie
powodują wyświetlania komunikatów” na stronie 87
.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w następujących częściach instrukcji:
“Czyszczenie drukarki” na stronie 96
“Kalibracja drukarki” na stronie 97
“Obsługa materiałów eksploatacyjnych” na stronie 98
Sample
This manual is suitable for devices