HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 62 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 138
60
Zarządzanie drukarką
PLWW
Karta Troubleshooting (Rozwiązywanie problemów)
Ta część paska nawigacji zawiera łącza do następujących stron informacji o drukarce.
Umożliwia ona przeglądanie następujących stron:
Panel sterowania - Pomoc.
Pozwala przeglądać wzory komunikatów kontrolek panelu
sterowania, określać znaczenie poszczególnych sekwencji oraz uzyskać dostęp do
informacji na temat rozwiązywania problemu sygnalizowanego komunikatem.
Cleaning Page (Strona czyszcząca).
Za pomocą tego narzędzia można czyścić ścieżkę
drukowania. Instrukcje, zobacz
“Obsługa materiałów eksploatacyjnych” na stronie 98
.
Diagnostic Tools (Narzędzia diagnostyczne).
Te strony pomagają w rozwiązywaniu
problemów z drukowaniem w kolorze i kalibrowaniu drukarki.
Demo pages (Strony demonstracyjne).
Są to dodatkowe strony demonstracyjne, które
można wydrukować.
Karta Networking (Sieć)
Karta ta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe drukarki, kiedy
urządzenie jest podłączone do sieci opartej na protokole IP. Karta nie będzie wyświetlana, jeśli
drukarka jest bezpośrednio podłączona do komputera lub do sieci korzystającej z urządzenia
innego niż opcjonalny zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect.
Other Links (Inne łącza)
Ta część zawiera łącza do Internetu. Korzystanie z nich wymaga dostępu do sieci Internet. Jeśli
użytkownik używa modemu i nie połączył się z Internetem w momencie otworzenia programu
HP color LaserJet 1500 toolbox, musi ustanowić połączenie, aby móc przejść na którąkolwiek
z tych stron WWW. Połączenie z Internetem może wymagać zamknięcia programu
HP color LaserJet 1500 toolbox i ponownego jego otworzenia.
HP Instant Support™ (Bezpośrednia pomoc techniczna HP).
Łączy użytkownika z
witryną internetową firmy HP, aby pomóc znaleźć odpowiedzi na pytania i rozwiązać
pojawiające się problemy. Usługa ta analizuje dziennik zdarzeń drukarki oraz dane o
konfiguracji, aby zapewnić informacje diagnostyczne i wsparcie dla drukarki.
Order Supplies (Zamów materiały eksploatacyjne).
Kliknięcie tego łącza powoduje
otworzenie witryny internetowej WWW, na której można zamówić oryginalne materiały
eksploatacyjne HP, takie jak kasety drukujące, bęben obrazowy i papier.
Product Support (Pomoc techniczna produktu).
Pozwala połączyć się ze stroną
oferującą pomoc techniczną dla drukarki HP color LaserJet 1500. Następnie można
wyszukiwać informacje dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów.
Sample
This manual is suitable for devices