HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 61 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 138
PLWW
Rozdział 3 Zarządzanie drukarką
59
Other Links (Inne łącza).
Umożliwia dodanie lub zmianę łączy do witryn internetowych.
Łącze to jest wyświetlane w obszarze
Other Links
(Inne łącza) na wszystkich stronach
programu HP color LaserJet 1500 toolbox. Poniższe stałe łącza zawsze pojawiają się w
obszarze
Other Links
(Inne łącza):
HP Instant Support™
(Bezpośrednia pomoc
techniczna HP),
Order Supplies
(Zamów materiały eksploatacyjne) i
Product Support
(Pomoc techniczna produktu). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
“Other Links (Inne
łącza)” na stronie 60
.
Device Information (Informacje o urządzeniu).
Wprowadź nazwę drukarki i przydziel jej
numer. Wpisz imię, nazwisko oraz adres e-mail głównej osoby kontaktowej, która ma
otrzymywać informacje o drukarce.
Language (Język).
Pozwala ustawić język, w jakim będą wyświetlane informacje
wbudowanego serwera internetowego.
Karta Printer (Drukarka)
Karta
Printer
(Drukarka) pozwala wybrać, która z drukarek serii HP color LaserJet 1500 ma
drukować, jeżeli do sieci przyłączona jest więcej niż jedna drukarka. Do komputera można
podłączyć więcej niż jedną drukarkę serii HP color LaserJet 1500 poprzez lokalną sieć LAN
lub bezpośrednio.
Karta Documentation (Dokumentacja)
Ta część paska nawigacji zawiera łącza do następujących źródeł informacji:
Install Notes (Uwagi o instalacji).
Przedstawia najbardziej aktualne informacje o
drukarce. Dostępna jest tylko wersja w języku angielskim.
Plik ReadMe!
Zawiera informacje, które zostały dodane lub opracowane już po
przygotowaniu dokumentacji, np. tej instrukcji obsługi.
User Guide (Instrukcja obsługi – format PDF).
Obejmuje niniejsze informacje o
eksploatacji drukarki, gwarancji, danych technicznych, pomocy oraz wsparciu. Plik PDF
można drukować stronami, rozdziałami lub jako całość. Instrukcja jest sformatowana tak,
jak zwykła książka.
User Guide (Instrukcja obsługi – format HTML).
Obejmuje niniejsze informacje o
eksploatacji drukarki, gwarancji, danych technicznych, pomocy oraz wsparciu. Format
HTML pozwala w prosty sposób wyszukiwać określone tematy i poruszać się po całej
instrukcji. Można go jednak przeglądać tylko na komputerach pracujących w systemie
Windows.
Sample
This manual is suitable for devices