HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 59 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 138
PLWW
Rozdział 3 Zarządzanie drukarką
57
Program HP color LaserJet 1500 toolbox
Program HP color LaserJet 1500 toolbox jest obsługiwany tylko przez systemy Windows 98 i
nowsze. Aby możliwe było korzystanie z programu HP color LaserJet 1500 toolbox, wymagane
jest przeprowadzenie pełnej instalacji oprogramowania drukarki.
Program HP color LaserJet 1500 toolbox jest dostępny po bezpośrednim podłączeniu drukarki
do komputera lub sieci. Program ten to strona WWW, otwierająca się w przeglądarce
internetowej, która zapewnia dostęp do drukarki, dokumentacji urządzenia oraz narzędzi
służących do zarządzania urządzeniem i rozwiązywania problemów.
Do korzystania z programu HP color LaserJet 1500 toolbox wymagane jest zainstalowanie
przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 4 lub nowszej lub Netscape Navigator w
wersji 4 lub nowszej. Wszystkie strony można drukować z poziomu przeglądarki.
Aby otworzyć i korzystać z programu, nie jest konieczne posiadanie dostępu do Internetu.
Jednak w przypadku kliknięcia łącza w obszarze
Inne łącza
użytkownik musi być podłączony
do sieci Internet, aby móc przejść na stronę wskazywaną przez dane łącze.
Przeglądanie programu HP color LaserJet 1500 toolbox
1
Uruchom program HP color LaserJet 1500 toolbox na jeden z następujących sposobów:
Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę HP color LaserJet 1500 toolbox.
W menu
Start
wybierz
Programy
, a następnie
HP color LaserJet 1500
i
HP color LaserJet 1500 toolbox
.
Uwaga
Po otworzeniu adresu URL można utworzyć zakładkę pozwalającą szybko znaleźć stronę w
przyszłości.
2
Program HP color LaserJet 1500 toolbox otwiera się w przeglądarce internetowej.
Oprogramowanie to zawiera następujące karty:
Information
(Informacje),
Settings
(Ustawienia),
Printer
(Drukarka),
Documentation
(Dokumentacja) oraz
Troubleshooting
(Rozwiązywanie problemów). Znajdują się tu też łącza do witryny internetowej firmy HP.
Więcej informacji o poszczególnych kartach i obszarach programu można znaleźć w
poniższych sekcjach podręcznika.
Uwaga
Jeżeli wybrano port sieciowy, wyświetlana jest również karta
Network
(Sieć).
Sample
This manual is suitable for devices