HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 58 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 138
56
Zarządzanie drukarką
PLWW
Strona statystyki materiałów
Strona statystyki materiałów zawiera liczbę wydrukowanych stron dla każdego formatu strony,
całkowitą liczbę wydrukowanych stron oraz ilość tonera zużytego do wydrukowania strony.
Stronę tę można wydrukować z poziomu programu HP color LaserJet 1500 toolbox.
1
Informacje o drukarce.
Ta część zawiera podstawowe informacje o drukarce, takie jak
nazwa produktu i nazwa urządzenia.
2
Statystyka.
W tym miejscu znajdują się dane licznika stron dla każdego formatu papieru
obsługiwanego przez drukarkę oraz całkowita ilość wydrukowanych stron.
3
Pokrycie tonerem.
W tym miejscu znajdują się informacje dotyczące pokrycia tonerem
dla każdej z czterech kaset drukujących: żółtej, karmazynowej, turkusowej i czarnej.
2
3
1
Sample
This manual is suitable for devices