HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 57 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 138
PLWW
Rozdział 3 Zarządzanie drukarką
55
Strona stanu materiałów eksploatacyjnych
Na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych zawarte są informacje o stanie zużycia kaset
drukujących i bębna obrazowego HP. Informacje obejmują także szacowaną liczbę stron do
wydrukowania i liczbę stron już wydrukowanych z użyciem danej kasety oraz inne dane o
materiałach eksploatacyjnych. Stronę stanu materiałów eksploatacyjnych można wydrukować z
poziomu samego urządzenia lub programu HP color LaserJet 1500 toolbox. Aby wydrukować
stronę z poziomu drukarki, naciśnij jednocześnie przyciski
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
). (Drukowana jest również strona konfiguracji.)
1
Informacje o składaniu zamówień.
Ta część przedstawia podstawowe informacje o
zamawianiu nowych materiałów eksploatacyjnych firmy HP.
2
Informacje o kasetach drukujących.
W tym miejscu umieszczono części dotyczące
poszczególnych kaset drukujących HP i informacje o nich. Informacje obejmują numer
części każdej kasety, wskazanie ilości tuszu w kasecie, pozostały czas eksploatacji każdej
kasety wyrażony w postaci procentowej oraz graficznej, jak również liczbę stron
pozostałych do wydrukowania z użyciem danej kasety. Dane te wyświetlane są tylko dla
materiałów eksploatacyjnych HP. Jeśli w drukarce zainstalowane są materiały innych firm i
producentów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.
3
Informacje o utylizacji.
W tej części zawarto łącze do strony WWW, na której znajdują się
informacje o utylizacji.
4
Informacje o bębnie obrazowym.
W tym miejscu znajdują się informacje dotyczące
bębna obrazowego, przedstawione w takiej samej formie jak informacje o kasetach
drukujących.
5
Informacje o gwarancji.
Ta część obejmuje informacje o tym, jaki wpływ na warunki
gwarancji ma korzystanie przez użytkownika drukarki z materiałów eksploatacyjnych
producentów innych niż HP. Znajduje się tu też informacja o infolinii HP dotyczącej
zgłaszania oszustw, z którą należy się skontaktować, jeśli materiały eksploatacyjne innych
firm zostaną sprzedane użytkownikowi jako oryginalne produkty HP.
(Patrz część
“Gorąca
linia HP zgłaszania oszustw” na stronie 100
.)
1
2
4
3
5
Sample
This manual is suitable for devices