HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 56 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 138
54
Zarządzanie drukarką
PLWW
Strony specjalne
Strony specjalne przechowywane są w pamięci drukarki. Stanowią one pomoc w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem.
Uwaga
Jeśli podczas instalacji język drukarki nie został prawidłowo ustawiony, można ustawić go
ręcznie, tak aby strony drukowane były w jednym z obsługiwanych języków urządzenia.
Strona pokazowa
Aby wydrukować stronę pokazową, naciśnij przycisk
(
S
TART
), kiedy drukarka jest gotowa
do pracy (kontrolka Gotowe świeci się) i w danym momencie nie drukuje żadnego zadania.
Stronę tę można obejrzeć w programie HP color LaserJet 1500 toolbox.
Strona konfiguracji
Strona konfiguracji przedstawia bieżące ustawienia i właściwości drukarki. Stronę konfiguracji
można wydrukować z poziomu samego urządzenia lub programu HP color LaserJet 1500
toolbox. Aby wydrukować stronę konfiguracji z poziomu drukarki, naciśnij jednocześnie
przyciski
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
). (Drukowana jest również strona stanu
materiałów eksploatacyjnych.)
1
Informacje o drukarce.
Ta część zawiera podstawowe informacje o drukarce, takie jak
nazwa produktu, nazwa urządzenia i dane licznika stron.
2
Dziennik zdarzeń.
W tej części zamieszczone są informacje o błędach drukarki.
3
Informacje o podajnikach papieru.
Ta część przedstawia informacje dotyczące
podajników papieru, m.in. miejsca zainstalowania podajników opcjonalnych oraz rodzaj i
format papieru, jaki można ustawić dla każdego podajnika.
1
2
3
Sample
This manual is suitable for devices