HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 55 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 138
PLWW
Rozdział 3 Zarządzanie drukarką
53
3
Zarządzanie drukarką
Wstęp
Drukarka jest wyposażona w szereg narzędzi programowych, które pozwolą użytkownikowi
monitorować oraz rozwiązywać problemy, jak również zarządzać pracą urządzenia. Narzędzia
obejmują:
“Strony specjalne” na stronie 54
“Program HP color LaserJet 1500 toolbox” na stronie 57
Sample
This manual is suitable for devices