HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 52 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 138
50
Prace drukarskie
PLWW
Opcje ustawiane ręcznie (Macintosh)
Po wybraniu opcji
Manual
(Ręczne) można osobno ustawić opcje półtonowania, neutralnych
szarości, kontroli krawędzi i kolorów RGB jako ustawienia globalne.
Opcje półtonowania
Opcje półtonowania mają wpływ na rozdzielczość i przejrzystość kolorowych wydruków.
Możliwe jest wybranie niezależnych ustawień półtonowania dla tekstu, grafiki i zdjęć. Dwie
opcje półtonowania to
Smooth
(Wygładzenie) i
Detail
(Szczegół). W przypadku programowej
konwersji tekstu i grafiki do postaci rastrowej ustawienia dla fotografii również będą
kontrolowały tekst i grafikę.
Opcja
Smooth
(Wygładzenie) daje lepsze wyniki na dużych, jednokolorowych
powierzchniach wydruku. Ulepsza ona wygląd fotografii poprzez wygładzenie delikatnej
gradacji koloru.
Z tej opcji należy korzystać w przypadku, gdy jednorodne i gładkie obszary wypełnień są
najważniejszym atrybutem.
Opcja
Detail
(Szczegół) jest przydatna do tekstu i grafiki, wymagających ostrego
odgraniczenia linii lub kolorów, np. w obrazach zawierających wzór lub wysoki poziom
szczegółowości.
Z tej opcji należy korzystać w przypadku, gdy ostre krawędzie i szczegóły są
najważniejszym atrybutem.
Neutralne szarości
Opcje neutralnych szarości określają metodę tworzenia kolorów neutralnej szarości.
Opcja
Black Only
(Tylko czarne) generuje kolory neutralne (szarości i czarny) korzystając
wyłącznie z czarnego tonera. Opcja ta gwarantuje, że kolory neutralne nie będą miały
kolorowego nalotu.
Opcja
4-Color
(4-kolory) generuje neutralne kolory poprzez połączenie wszystkich
czterech kolorów tonera. Opcja ta zapewnia płynniejsze cieniowanie i przejścia w kolory
ciepłe i zimne. Pozwala również na tworzenie najciemniejszego z możliwych odcieni koloru
czarnego.
Kontrola krawędzi
Opcja ta określa sposób interpretowania krawędzi. Opcja
Edge Control
(Kontrola krawędzi)
składa się z dwóch elementów: dostosowywanego półtonowania i zlewania. Dostosowywane
półtonowanie zwiększa ostrość krawędzi. Zlewanie redukuje efekt błędnego zapisu palety
kolorów przez nieznaczne nachodzenie na siebie krawędzi sąsiednich obiektów.
Ustawienie
On
(Wł.)
uaktywnia zlewanie i dostosowywane półtonowanie.
Ustawienie
Off
(Wył.) wyłącza zlewanie i dostosowywane półtonowanie.
Kolory RGB
Opcja ta określa sposób interpretowania kolorów.
Opcja
Default
(Domyślne) powoduje, że kolor RGB jest interpretowany jako sRGB, co
stanowi standard uznawany przez wiele firm i organizacji zajmujących się
oprogramowaniem, np. Microsoft i konsorcjum World Wide Web.
Opcja
Device
(Urządzenie) powoduje wydruk danych RGB jako nieprzetworzonych w
trybie urządzenia. Aby prawidłowo odwzorować zdjęcia po wybraniu tej opcji, kolory należy
obsługiwać za pomocą używanego programu lub systemu operacyjnego.
Sample
This manual is suitable for devices