HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 51 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
49
Opcje ustawiane ręcznie (Windows)
Po wybraniu opcji
Manual
(Ręczne) można osobno ustawić opcje półtonowania i neutralnych
szarości dla każdego z ważniejszych elementów: tekstu, grafiki i zdjęć. Opcje kontroli krawędzi
i kolorów RGB są ustawieniami globalnymi.
Opcje półtonowania
Opcje półtonowania mają wpływ na rozdzielczość i przejrzystość kolorowych wydruków.
Możliwe jest wybranie niezależnych ustawień półtonowania dla tekstu, grafiki i zdjęć. Dwie
opcje półtonowania to
Smooth
(Wygładzenie) i
Detail
(Szczegół). W przypadku programowej
konwersji tekstu i grafiki do postaci rastrowej ustawienia dla fotografii również będą
kontrolowały tekst i grafikę.
Opcja
Smooth
(Wygładzenie) daje lepsze wyniki na dużych, jednokolorowych
powierzchniach wydruku. Ulepsza ona wygląd fotografii poprzez wygładzenie delikatnej
gradacji koloru. Z tej opcji należy korzystać w przypadku, gdy jednorodne i gładkie obszary
wypełnień są najważniejszym atrybutem.
Opcja
Detail
(Szczegół) jest przydatna do tekstu i grafiki, wymagających ostrego
odgraniczenia linii lub kolorów, np. w obrazach zawierających wzór lub wysoki poziom
szczegółowości. Z tej opcji należy korzystać w przypadku, gdy ostre krawędzie i szczegóły
są najważniejszym atrybutem.
Neutralne szarości
Opcje neutralnych szarości określają metodę tworzenia kolorów neutralnej szarości.
W przypadku programowej konwersji tekstu i grafiki do postaci rastrowej ustawienia dla
fotografii również będą kontrolowały tekst i grafikę.
Opcja
Black Only
(Tylko czarne) generuje kolory neutralne (szarości i czarny) korzystając
wyłącznie z czarnego tonera. Opcja ta gwarantuje, że kolory neutralne nie będą miały
kolorowego nalotu.
Opcja
4-Color
(4-kolory) generuje neutralne kolory poprzez połączenie wszystkich
czterech kolorów tonera. Opcja ta zapewnia płynniejsze cieniowanie i przejścia w kolory
ciepłe i zimne. Pozwala również na tworzenie najciemniejszego z możliwych odcieni koloru
czarnego.
Kontrola krawędzi
Opcja ta określa sposób interpretowania krawędzi. Opcja
Edge Control
(Kontrola krawędzi)
składa się z dwóch elementów: dostosowywanego półtonowania i zlewania. Dostosowywane
półtonowanie zwiększa ostrość krawędzi. Zlewanie redukuje efekt błędnego zapisu palety
kolorów przez nieznaczne nachodzenie na siebie krawędzi sąsiednich obiektów.
Ustawienie
On
(Wł.) uaktywnia zlewanie i dostosowywane półtonowanie.
Ustawienie
Off
(Wył.) wyłącza zlewanie i dostosowywane półtonowanie.
Kolory RGB
Opcja ta określa sposób interpretowania kolorów.
Opcja
Default
(Domyślne) powoduje, że kolor RGB jest interpretowany jako sRGB, co
stanowi standard uznawany przez wiele firm i organizacji zajmujących się
oprogramowaniem, np. Microsoft i konsorcjum World Wide Web.
Opcja
Device
(Urządzenie) powoduje wydruk danych RGB jako nieprzetworzonych w
trybie urządzenia. Aby prawidłowo odwzorować zdjęcia po wybraniu tej opcji, kolory należy
obsługiwać za pomocą używanego programu lub systemu operacyjnego.
Sample
This manual is suitable for devices