HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 50 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 138
48
Prace drukarskie
PLWW
Obsługa opcji kolorów
Domyślnie kolory są definiowane automatycznie, co zwykle jest najlepszym ustawieniem.
Jednakże w zależności od potrzeb można zmienić ustawienia kolorów. Można również ustawić
drukowanie dokumentów kolorowych w skali szarości (jako biało-czarne).
Windows:
Ustawienia te znajdują się na karcie
Kolory
sterownika drukarki.
Opcje ustawiane ręcznie (Windows)
Opcje ustawiane ręcznie (Macintosh)
Druk w skali szarości
Wybór opcji
Druk w skali szarości
w sterowniku drukarki umożliwi wydruk dokumentu jako
czarno-białego. Ta opcja przydaje się do szybkiego przeglądu roboczych wersji folii i wydruków
oraz do uzyskania monochromatycznych kopii kolorowych dokumentów do ich fotokopiowania
lub wysyłania faksem.
Automatyczna regulacja kolorów a regulacja ręczna
Sterownik drukarki może automatycznie wybrać najlepsze opcje kolorów lub użytkownik może
ustawić kolory sam.
Ustawienie automatyczne.
Ustawienie
Automatyczne
jest ustawieniem domyślnym i jest
zalecane do drukowania wszystkich kolorowych dokumentów. Opcja
Automatyczne
optymalizuje neutralno-szare kolory, półtonowanie i możliwości wprowadzania poprawek
krawędzi dla tekstu, grafiki i zdjęć w dokumentach.
Ustawienie ręczne.
Opcja
Ręczne
pozwala użytkownikowi na dostosowanie neutralno-
szarych kolorów, półtonowania i wprowadzanie poprawek krawędzi dla tekstu, grafiki i
zdjęć. Opis opcji znajduje się w części
“Opcje ustawiane ręcznie (Windows)” na
stronie 49
.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki.
Sample
This manual is suitable for devices