HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 5 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 138
PLWW
3
Obsługa klientów firmy HP
Pomoc telefoniczna
W okresie gwarancyjnym firma HP zapewnia bezpłatną pomoc telefoniczną. Dzwoniąc pod jeden z
przedstawionych poniżej numerów uzyskuje się połączenie ze specjalnym zespołem obsługi klientów. Numery
telefonów dla poszczególnych krajów/regionów znajdują się w broszurze w opakowaniu dostarczonego produktu.
Przed kontaktem z firmą HP należy przygotować następujące informacje: nazwę produktu, numer seryjny, datę
zakupu i opis problemu.
Pomoc można również uzyskać w Internecie pod adresem
. Aby zobaczyć
listę najbliższych punktów obsługi klienta, należy kliknąć
obok wybranego języka, a następnie
obok
wybranego kraju/regionu.
Pomoc internetowa i inne rodzaje pomocy
Usługi elektroniczne:
24-godzinny dostęp do
informacji za pomocą
połączenia modemowego lub
internetowego
Adresy URL w sieci WWW:
Aktualne oprogramowanie drukarki HP oraz informacje na temat
produktu i pomocy oraz sterowniki drukarki w kilku językach można uzyskać na stronie:
. (strona w języku angielskim)
Sterowniki drukarek:
Otwórz stronę
, a następnie kliknij
Drivers
(Sterowniki). W sekcji
HP Drivers
(Sterowniki HP) kliknij
HP
. Jako nazwę produktu wpisz
color laserjet 1500
, a następnie kliknij
, aby wyświetlić listę dostępnych
sterowników. Strona internetowa może być napisana w języku angielskim, ale można
samodzielnie pobrać sterowniki w kilku językach.
Programy narzędziowe,
sterowniki i informacje
elektroniczne
W sieci WWW:
. (Strona w języku angielskim)
Przez telefon:
Numery telefonów znajdują się w broszurze w opakowaniu dostarczonego
produktu.
Zamawianie akcesoriów i
materiałów
eksploatacyjnych
bezpośrednio w firmie HP
W sieci WWW:
.
Przez telefon:
Należy dzwonić pod numer 1-800-538-8787 (w USA) lub 1-800-387-3154
(w Kanadzie).
Dysk CD HP Support
Assistant
To narzędzie pomocy technicznej zawiera ogólny system, przeznaczony do udzielania
informacji technicznych i informacji o produktach firmy HP. Dysk CD jest wydawany raz na
kwartał. Aby go zaprenumerować w USA i Kanadzie, należy zadzwonić pod numer
1-800-457-1762. W Specjalny Region Administracyjny Hong Kong, Indonezji, Malezji lub
Singapurze należy zadzwonić pod numer Mentor Media (65) 740-4477.
Informacje serwisowe HP
Aby otrzymać informacje na temat autoryzowanych przedstawicieli firmy HP, należy
zadzwonić pod numer 1-800-243-9816 (w USA) lub 1-800-387-3867 (w Kanadzie).
Aby uzyskać pomoc techniczną zakupionego produktu, należy zadzwonić pod numer
pomocy dla klientów w danym kraju/regionie. Numery telefonów znajdują się w broszurze w
opakowaniu dostarczonego produktu.
Umowy serwisowe HP
Telefon:
1-800-835-4747 (USA) lub 1-800-268-1221 (Kanada).
Usługi poszerzone:
1-800-446-0522
Sample
This manual is suitable for devices