HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 49 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
47
Używanie kolorów
Drukarka ta oferuje doskonałe kolory po wprowadzeniu odpowiednich ustawień. Można
korzystać z kombinacji automatycznie ustawionych funkcji koloru w celu uproszczenia obsługi
lub z ustawień ręcznych umożliwiających dokładniejszą regulację kolorów.
Drukarka posiada starannie opracowane i testowane tabele kolorów zapewniające
bezproblemową i prawidłową interpretację wszystkich możliwych do wydrukowania kolorów.
Dostępne są również w tej drukarce poniższe funkcje pomagające w obsłudze kolorów:
HP ImageREt 2400
HP ColorSmart (tylko system Windows)
Obsługa opcji kolorów
Dopasowanie kolorów
HP ImageREt 2400
HP ImageREt 2400 jest technologią zapewniającą najlepszą jakość kolorów na wydrukach bez
konieczności zmiany ustawień sterownika i wyboru między jakością wydruku, wydajnością i
pojemnością pamięci. Przy użyciu drukarek laserowych funkcja ImageREt 2400 pozwala na
uzyskanie ostrych i żywych obrazów i wyraźnego tekstu.
Dzięki wielopoziomowemu procesowi drukowania funkcja ImageREt 2400 zapewnia wysoką
jakość kolorowych wydruków laserowych o rozdzielczości 2400 dpi. W procesie tym
precyzyjnie steruje się tworzeniem kolorów poprzez łączenie do czterech kolorów w
pojedynczej plamce i różnicowanie ilości tonera w danym obszarze. Dzięki funkcji
ImageREt 2400 i rozdzielczości 600-na-600 powstają miliony doskonałych kolorów.
Dla odróżnienia jednopoziomowy proces drukowania będący domyślnym trybem w innych
kolorowych drukarkach laserowych nie pozwala na mieszanie kolorów w pojedynczej plamce.
Proces ten, zwany symulowaniem kolorów, znacznie utrudnia możliwość tworzenia szerokiego
zakresu kolorów bez negatywnego wpływu na ostrość i widoczną strukturę plamek.
HP ColorSmart (tylko system Windows)
Automatyczne ustawienie kolorów (HP ColorSmart) pozwala na uzyskanie optymalnych
kolorowych wydruków dokumentów różnego typu. Funkcja ta wykorzystuje technologię
łączenia obiektów umożliwiającą zastosowanie optymalnych ustawień koloru i półtonu do
różnych obiektów na stronie (tekst, grafika i fotografie). Drukarka dokonuje analizy strony
(zawartych na niej obiektów) i inteligentnie wykorzystuje ustawienia półtonów i kolorów, które
zapewniają najlepszą jakość wydruku dla poszczególnych obiektów.
Sample
This manual is suitable for devices