HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 48 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 138
46
Prace drukarskie
PLWW
Anulowanie zlecenia druku
Zadanie drukowania może być zatrzymane z oprogramowania, kolejki druku lub przy pomocy
przycisku drukarki
(
A
NULOWANIE PRACY
).
Jeżeli drukarka jeszcze nie zaczęła drukować, spróbuj anulować zadanie najpierw za
pomocą używanego programu, z którego zostało ono wysłane.
Jeżeli zlecenie druku oczekuje w kolejce lub buforze drukarki (na przykład w Grupa
drukarek w systemie Windows lub Print Monitor lub Print Center Queue w systemie
komputerów Macintosh), można je usunąć z tego miejsca.
Jeżeli zadanie drukowania już jest w toku, naciśnij przycisk drukarki
(
A
NULOWANIE PRACY
). Drukarka dokończy drukowanie strony, aktualnie znajdującej się w
drukarce i anuluje resztę zadania.
Po naciśnięciu przycisku
(
A
NULOWANIE PRACY
) zostanie anulowane tylko bieżące
zadanie znajdujące się w drukarce. W przypadku większej liczby zadań drukowania
znajdujących się w pamięci drukarki, należy nacisnąć
(
A
NULOWANIE PRACY
) po
rozpoczęciu drukowania każdego z zadań.
Jeżeli po zatrzymaniu zlecenia kontrolka stanu stale miga oznacza to, że komputer stale wysyła
zadanie do drukarki. Należy usunąć zadanie z kolejki drukarki lub poczekać aż komputer
zakończy wysyłanie danych.
Sample
This manual is suitable for devices