HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 47 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
45
Druk na dwóch stronach (ręczny)
Aby drukować na obu stronach papieru, należy ręcznie włożyć papier do drukarki po
zadrukowaniu pierwszej strony.
UWAGA
Nie należy drukować po obu stronach papieru samoprzylepnego lub folii. Może to spowodować
uszkodzenie drukarki i zacięcie.
Ręczne drukowanie dwustronne (tylko system Windows)
1
Włóż wystarczającą ilość papieru do jednego z podajników w celu przygotowania do
zadania drukowania. Materiał specjalny, np. papier firmowy należy wkładać w jeden z
następujących sposobów.
W przypadku podajnika 1 włóż papier firmowy pierwszą stroną do zadrukowania w dół,
dolną krawędzią w stronę drukarki.
W przypadku opcjonalnego podajnika 2 włóż papier firmowy pierwszą stroną do
zadrukowania do góry, górną krawędzią wsuniętą w głąb podajnika.
2
W oknie sterownika drukarki wybierz opcję
Druk na dwóch stronach
i wyślij zadanie do
wydrukowania.
3
Po zakończeniu drukowania usuń wszystkie niezadrukowane arkusze z podajnika 1. Włóż
zadrukowany stos arkuszy tylną (niezadrukowaną) stroną do góry, górną, krótszą krawędzią
skierowaną do drukarki
. Druga strona
musi
zostać wydrukowana przy użyciu podajnika 1.
4
Naciśnij
(
S
TART
)
.
Podajnik 1
Opcjonalny
podajnik 2
Podajnik 1
Sample
This manual is suitable for devices