HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 46 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 138
44
Prace drukarskie
PLWW
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach
W tej części zawarto wskazówki dotyczące ustawiania orientacji papieru firmowego lub z
nadrukiem w przypadku drukowania tylko na jednej stronie. Informacje na temat orientacji
papieru przy drukowaniu dwustronnym znajdują się w części
“Druk na dwóch stronach
(ręczny)” na stronie 45
.
Ustaw papier w sposób pokazany poniżej.
Orientacja papieru firmowego w podajniku 1: stroną do zadrukowania do góry, górną,
krótszą krawędzią skierowaną do drukarki.
Orientacja papieru firmowego w podajniku 2: stroną do zadrukowania do dołu, górną,
krótszą krawędzią skierowaną ku przodowi podajnika.
W przypadku papieru o dużej gramaturze obniż tylne drzwiczki odbiorcze, aby zapobiec
jego zawijaniu.
Unikaj papieru firmowego z wypukłym lub wytłaczanym wzorem.
Unikaj papieru firmowego z napisami wykonanymi tuszami niskotemperaturowymi
używanymi do niektórych rodzajów termografii.
Przy zespalaniu tonera z papierem wykorzystywana jest wysoka temperatura i ciśnienie.
Upewnij się, że papiery kolorowe lub z nadrukiem są zadrukowane tuszem wytrzymałym na
temperaturę utrwalania drukarki (195°C lub 383°F przez 0,1 sekundy).
Sample
This manual is suitable for devices