HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 45 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
43
Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub na
kartonie
Pocztówki, karty (katalogowe 3 x 5 cali i inne materiały nietypowych rozmiarów) można
drukować z podajnika 1. Minimalny rozmiar materiału wynosi 76 x 127 mm (3 x 5 cali),
natomiast maksymalny rozmiar materiału wynosi 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali).
Materiały należy wkładać do podajnika 1 krótszą krawędzią. Jeżeli chcesz drukować w
orientacji pejzażowej, ustawienie to należy wprowadzić za pomocą oprogramowania.
Wkładanie papieru dłuższą krawędzią może spowodować zacięcie się papieru.
Ustaw marginesy w programie na przynajmniej 6,4 mm (0,25 cala) od krawędzi materiału
drukarskiego.
Wybierz materiał nietypowy korzystając z funkcji ustawiania rodzaju w sterowniku drukarki i
zdefiniuj prawidłowy format.
W celu zmniejszenia liczby przypadków zawijania się papieru używaj prostej ścieżki
wydruku.
Więcej informacji zawiera część
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
Sample
This manual is suitable for devices