HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 44 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 138
42
Prace drukarskie
PLWW
Drukowanie na folii szarej
Drukarka obsługuje wydruki
w odcieniach szarości
na foliach szarych lub kolorowych. (Folia
szara jest zwykle tańsza.) Szczegółowe informacje znajdują się w części
“Folie do druku w
odcieniach szarości” na stronie 126
.
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie folie zalecane do użytku w
drukarkach laserowych. Aby uniknąć poważnych przypadków zacięć, do drukowania na folii
szarej należy zawsze używać podajnika 1.
Wkładaj folię szarą wyłącznie do podajnika 1.
Wybierz
Folie do druku w odcieniach szarości
jako rodzaj (Windows) lub papier
(Macintosh) w oknie dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki.
Należy korzystać z górnego pojemnika wyjściowego, aby zredukować przypadki zawijania
się materiału. (Zasada ta ma zastosowanie tylko w przypadku folii szarej.) (W celu
zmniejszenia liczby przypadków zawijania się innych materiałów specjalnych używaj prostej
ścieżki wydruku.)
Wyjmuj folie z górnego pojemnika wyjściowego natychmiast po ich wydrukowaniu, aby
zapobiec ich sklejaniu.
Po wyjęciu z drukarki folię szarą umieść na płaskiej powierzchni.
Sample
This manual is suitable for devices