HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 43 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
41
Drukowanie na papierze samoprzylepnym
Należy postępować wg poniższych instrukcji. Szczegółowe informacje znajdują się w części
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na stronie 117
.
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie nalepki zalecane do używania
tylko w drukarkach laserowych. Aby uniknąć poważnych przypadków zacięcia papieru, do
drukowania nalepek należy zawsze używać podajnika 1 i prostej ścieżki wydruku. Na tym samym
arkuszu papieru samoprzylepnego nie wolno drukować więcej niż jeden raz. Nie należy też
drukować na częściowo wykorzystanym arkuszu papieru samoprzylepnego.
Nie używaj papieru samoprzylepnego, który odkleja się od podłoża, jest pomarszczony lub
uszkodzony w inny sposób.
Papier samoprzylepny umieszczaj wyłącznie w podajniku 1, stroną do zadrukowania u góry,
a krótszą krawędzią zwróconą w kierunku drukarki.
Wybierz
Nalepki
jako rodzaj (Windows) lub papier (Mac OS 9.
x
) w oknie dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki. W przypadku systemu Mac OS X, kliknij
Printer
Features
(Funkcje drukarki) w oknie dialogowym
Print
(Drukuj), a następnie
Media type
(Rodzaj materiału).
Arkusze papieru samoprzylepnego po wydrukowaniu wyjmuj pojedynczo, aby zapobiec ich
sklejaniu się.
Informacje na temat postępowania w przypadku zacięć spowodowanych przez papier
samoprzylepny w drukarce znajdują się w części
“Usuwanie zacięć materiałów” na
stronie 62
.
Sample
This manual is suitable for devices