HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 42 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 138
40
Prace drukarskie
PLWW
Drukowanie na materiałach specjalnych
Podczas drukowania na materiałach o nietypowych formatach prędkość drukowania może być
obniżona automatycznie.
Drukowanie na kopertach
Wkładaj koperty wyłącznie do podajnika 1.
Gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 105 g/m
2
.
Upewnij się, że koperty nie są uszkodzone i sklejone.
Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami,
wykładzinami, paskami samoprzylepnymi i innymi materiałami
syntetycznymi.
W przypadku korzystania z koperty o niestandardowym formacie
należy wybrać ją jako odpowiedni rodzaj.
UWAGA
Niedostosowanie się do zaleceń może spowodować zacięcia papieru.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
“Specyfikacje materiałów
drukarskich” na stronie 117
.
Drukowanie na kopertach
1
Otwórz podajnik 1 i całkowicie wysuń podpórkę. Jeśli podajnik 1
został już otwarty, usuń z niego papier lub inne materiały.
2
Obniż tylne drzwiczki odbiorcze drukarki, aby zapobiec zawijaniu
się kopert.
3
Wysuń prowadnice szerokości podajnika 1 nieco szerzej niż
szerokość kopert.
4
Umieść stos kopert na podajniku stroną do zadrukowania do góry i
krótką krawędzią skierowaną do drukarki.
Uwaga
Jeżeli klapka koperty znajduje się przy krótszej krawędzi, to tę krawędź
należy wsunąć do podajnika najpierw.
5
Przesuń prowadnice do środka tak, aby lekko dotykały stosu
kopert, nie wyginając go. Koperty powinny się znajdować
pośrodku pomiędzy prowadnicami i pod uchwytami na
prowadnicach.
6
Wybierz kopertę jako format (Windows) lub papier (Macintosh) w
oknie dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki. Można
również wybrać kopertę w używanej aplikacji, klikając
Plik
,
Układ
strony
, a następnie
Format papieru
.
3
4
5
1
2
Sample
This manual is suitable for devices