HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 40 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 138
38
Prace drukarskie
PLWW
Drukowanie pierwszej strony na innym papierze
Drukowanie pierwszej strony na innym papierze jest przydatne przy drukowaniu listu na
papierze firmowym jako pierwszej strony, a kolejnych stron na zwykłych arkuszach papieru. W
sterowniku
format
papieru musi być taki sam dla wszystkich stron danego zadania drukowania.
Windows:
Należy wprowadzić ustawienia korzystając z
jednego
z poniższych okien
dialogowych, wg podanej kolejności: okno dialogowe programu
Układ strony
, okno
dialogowe programu
Drukuj
lub karta sterownika drukarki
Papier
.
Mac OS:
W oknie dialogowym
Print
(Drukuj) można wybrać wymagane źródło i rodzaj
materiału z menu rozwijanego
Paper
(Papier).
Przywracanie standardowych ustawień sterownika drukarki
Można przywrócić wszystkie ustawienia w sterowniku drukarki do ich wartości domyślnych.
Funkcja ta może być przydatna w przypadku problemów z jakością lub jeśli nie wybrano
papieru z właściwego podajnika.
Windows:
Wybierz opcję
Domyślne
w polu
Szybkie ustawienia
na karcie
Kończenie
sterownika drukarki.
Mac OS 9.
x
:
Przeciągnij ikonę drukarki do elementu Trash (Kosz), a następnie wybierz
ustawienia drukarki w menu Chooser (Wybieracz).
Mac OS X:
Opcja Standard (Standardowe) zawiera domyślne ustawienia i jest wybierana
automatycznie każdorazowo po otwarciu programu. Lub wybierz tę opcję z menu
rozwijanego
Presets
(Ustawienia początkowe).
Sample
This manual is suitable for devices