HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 4 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 138
Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.
Prawa autorskie i licencja
© Prawa autorskie Hewlett-Packard
Company, 2003
Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja,
adaptacja lub przekład bez uprzedniego
pisemnego zezwolenia są zabronione z
wyjątkiem przypadków przewidzianych w
ustawie o prawach autorskich.
Użytkownik drukarki Hewlett-Packard, do
której odnosi się ta instrukcja obsługi jest
upoważniony do: a) drukowania kopii
niniejszej instrukcji dla WŁASNEGO,
WEWNĘTRZNEGO lub FIRMOWEGO
użytku z wyłączeniem sprzedaży,
odsprzedaży lub innego rodzaju dystrybucji
takich kopii; oraz b) umieszczania
elektronicznej kopii niniejszej instrukcji
obsługi na serwerze sieciowym
zapewniającym dostęp tylko
WEWNĘTRZNYM użytkownikom opisanej w
tej instrukcji drukarki Hewlett Packard.
Numer publikacji: Q2488-90919
Edition 1, 3/2003
Gwarancja
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia.
Firma Hewlett-Packard nie udziela
jakichkolwiek gwarancji w związku z
przedstawionymi tutaj informacjami. FIRMA
HEWLETT-PACKARD ZRZEKA SIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWŁASZCZA ZA
DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWE
ORAZ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI
PRODUKTU DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ.
Firma Hewlett-Packard nie ponosi również
odpowiedzialności za bezpośrednie,
pośrednie, przypadkowe, wtórne lub
jakiekolwiek inne uszkodzenia związane z
dostarczeniem lub korzystaniem z
przedstawionych tu informacji.
Znaki handlowe
Energy Star® oraz logo Energy Star® są w
Stanach Zjednoczonych zarejestrowanymi
znakami Amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska EPA.
Microsoft® oraz Windows® są
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
znakami handlowymi Microsoft Corporation.
Netscape™ oraz Netscape Navigator™ są
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
znakami towarowymi Netscape
Communications Corporation.
Sample
This manual is suitable for devices