HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 39 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
37
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk n-up)
Opcja ta daje możliwość wydrukowania na jednej do 16 stron kartce papieru. Strony są
pomniejszane. Można ustawić na arkuszu do 16 stron, które zostaną ułożone w sposób
pokazany poniżej (ułożenie domyślne). Można również ustawić drukowanie każdej strony w
ramce.
Windows:
W systemie Windows opcja
Strony na arkuszu
jest dostępna na karcie
Kończenie
sterownika drukarki.
Mac OS:
W systemie komputerów Macintosh opcja liczby stron na arkuszu jest dostępna
po wybraniu menu rozwijanego w oknie dialogowym
Print
(Drukuj).
Tworzenie i korzystanie z Szybkich ustawień
Szybkie ustawienia pozwalają zachować aktualne ustawienia sterownika (na przykład orientację
strony, druk typu n-up lub źródło papieru) do ponownego wykorzystania. Można zapisać do
30 zestawów ustawień. Dla wygody Szybkie ustawienia mogą być wybierane i zapisywane z
większości kart sterownika drukarki.
Uwaga
W przypadku systemu Windows 2000 do zachowania Szybkich ustawień konieczne są
uprawnienia administratora.
Windows:
Szybkie ustawienia można utworzyć korzystając z większości kart sterownika
drukarki. Następnie dostęp do Szybkich ustawień można uzyskać na karcie
Kończenie
sterownika drukarki.
Mac OS:
W tym systemie funkcja ta nie jest obsługiwana.
Zmniejszanie lub powiększanie
Opcja
Dopasuj do strony
pozwala zmieniać skalę dokumentu o określony procent normalnego
rozmiaru. Można także wybrać dopasowanie skali dokumentu do formatu papieru obsługiwanego
przez drukarkę.
Windows:
W systemie Windows opcja
Dopasuj do strony
jest dostępna na karcie
Efekty
sterownika drukarki.
Mac OS:
W systemie komputerów Macintosh funkcje pomniejszania i powiększania
(
Scale
[Skala]) dostępne są w oknie dialogowym
Page Setup
(Układ strony).
Sample
This manual is suitable for devices