HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 38 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 138
36
Prace drukarskie
PLWW
Ustawianie nietypowych formatów papieru
Do drukowania na nietypowych formatach papieru należy użyć funkcji Nietypowy papier.
Windows:
Należy wprowadzić ustawienia korzystając z
jednego
z poniższych okien
dialogowych, wg podanej kolejności: okno dialogowe programu
Układ strony
, okno
dialogowe programu
Drukuj
lub karta sterownika drukarki
Papier
.
Mac OS:
W systemie komputerów Macintosh dostęp do funkcji Nietypowy papier można
uzyskać w oknie dialogowym
Page Setup
(Układ strony). Z menu rozwijanego
Page
Attributes
(Atrybuty strony) wybierz
Custom Page Size
(Nietypowe formaty strony).
Uwaga
System OS X nie obsługuje wyboru nietypowych formatów papieru.
Druk w skali szarości
Dokument kolorowy zostanie automatycznie wydrukowany w kolorze. Można również ustawić
drukarkę na drukowanie kolorowego dokumentu tylko w skali szarości (jako czarno-białego).
Windows:
Na karcie sterownika drukarki
Kolory
wybierz
Druk w skali szarości
.
Mac OS:
W oknie dialogowym
Print
(Drukuj) wybierz menu rozwijane
Color
(Kolor), a
następnie opcję
Print in Grayscale
(Druk w skali szarości).
Zmiana ustawień koloru
Podczas drukowania w kolorze sterownik drukarki automatycznie ustawi optymalne parametry.
Jednakże w przypadku wydruków kolorowych dla tekstu, grafiki i zdjęć ustawienia można
wprowadzić ręcznie. Więcej informacji zawiera część
“Używanie kolorów” na stronie 47
.
Windows:
Na karcie sterownika drukarki
Kolory
kliknij
Opcje
.
Mac OS:
W oknie dialogowym
Print
(Drukuj) wybierz menu rozwijane
Color
(Kolor), a
następnie zmień ustawienia różnych atrybutów koloru.
Tworzenie i stosowanie znaków wodnych
Opcje znaków wodnych pozwalają na umieszczanie tekstu “pod” istniejącym dokumentem
(w tle). Na przykład istnieje możliwość umieszczenia dużego szarego napisu “wydruk próbny”
lub “poufne” ukośnie na pierwszej lub wszystkich stronach dokumentu. Można zmieniać kolor,
umiejscowienie i treść znaku wodnego.
Uwaga
W przypadku systemu Windows 2000 lub XP do tworzenia znaków wodnych trzeba mieć
uprawnienia administratora. Nie jest konieczne posiadanie uprawnień administratora do
dodawania istniejących znaków wodnych do dokumentów.
Windows:
W systemie Windows opcja
Znaki wodne
jest dostępna na karcie
Efekty
sterownika drukarki.
Mac OS 9.
x
:
W systemie komputerów Macintosh opcja znaków wodnych jest dostępna za
pomocą menu rozwijanego znaku wodnego/zakładki w oknie dialogowym
Print
(Drukuj).
Sample
This manual is suitable for devices