HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 37 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
35
Funkcje sterownika drukarki
Niektóre sterowniki drukarki oraz systemy operacyjne nie obsługują wszystkich funkcji
drukarki.
Informacje na temat drukowania dwustronnego znajdują się w części
“Druk na dwóch stronach
(ręczny)” na stronie 45
.
Wybór źródła
Można drukować wg źródła (podajnik) lub wg rodzaju lub formatu. Aby drukować wg źródła,
należy wykonać poniższe czynności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
“Drukowanie wg
źródła a drukowanie wg rodzaju lub formatu papieru” na stronie 31
. W komputerach Macintosh
rodzaje i formaty znajdują się w jednym miejscu i są dostępne z menu rozwijanego
Paper
(Papier).
Windows:
Z okna dialogowego programu
Drukuj
wybierz źródło (podajnik), jeśli to
możliwe. Lub wybierz podajnik w polu
Z
´
ródło
na karcie
Papier
w programie sterownika
drukarki.
Mac OS 9.
x
:
W oknie dialogowym
Print
(Drukuj) wybierz podajnik z menu rozwijanego
Paper Source
(Z
´
ródło papieru) w menu rozwijanym
General
(Ogólne).
Mac OS X:
W oknie dialogowym
Print
(Drukuj) wybierz podajnik lub rodzaj materiału
drukarskiego z menu rozwijanego
Paper
(Papier).
Wybieranie rodzaju i formatu materiału drukarskiego
Można drukować wg źródła (podajnik) lub wg rodzaju lub formatu. Drukując na materiałach
specjalnych, takich jak papier o dużej gramaturze, aby osiągnąć dobre rezultaty, należy
drukować wg rodzaju (formatu dla kopert). Aby drukować wg rodzaju lub formatu, należy
wykonać następujące czynności: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
“Drukowanie wg
źródła a drukowanie wg rodzaju lub formatu papieru” na stronie 31
. W komputerach Macintosh
rodzaje i formaty znajdują się w jednym miejscu i są dostępne z menu rozwijanego
Paper
(Papier).
Windows:
W oknie sterownika drukarki na karcie
Papier
wybierz rodzaj w polu
Rodzaj
.
Lub wybierz format w polu
Rodzaj
. Dla niektórych rodzajów papieru, np. firmowego lub
kopert, należy wybrać zarówno rodzaj, jak i format.
Mac OS 9.
x
:
W oknie dialogowym
Print
(Drukuj) wybierz rodzaj z menu rozwijanego
Paper
(Papier) w menu rozwijanym
General
(Ogólne).
Mac OS X:
W oknie dialogowym
Print
(Drukuj) wybierz podajnik lub rodzaj materiału
drukarskiego z menu rozwijanego
Paper
(Papier).
Wybór źródła
Wybieranie rodzaju i formatu materiału
drukarskiego
Ustawianie nietypowych formatów
papieru
Druk w skali szarości
Zmiana ustawień koloru
Tworzenie i stosowanie znaków
wodnych
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
papieru (druk n-up)
Tworzenie i korzystanie z Szybkich ustawień
Zmniejszanie lub powiększanie
Drukowanie pierwszej strony na innym
papierze
Przywracanie standardowych ustawień
sterownika drukarki
Sample
This manual is suitable for devices