HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 36 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 138
34
Prace drukarskie
PLWW
Uzyskanie dostępu do ustawień sterownika drukarki
W tej części wymienione są często używane funkcje drukowania, obsługiwane z
oprogramowania drukarki. (Sterownik drukarki jest elementem oprogramowania, które służy do
wysyłania zadań drukowania do drukarki.) Można tymczasowo zmienić ustawienia dla zadania
drukowania, które odbywa się, gdy program jest nadal otwarty. Można wprowadzić stałe zmiany
w ustawieniach domyślnych, które będą obowiązywały bieżąco i w przyszłości.
Korzystanie z Pomocy sterownika drukarki (tylko w systemie Windows)
Po uruchomieniu sterownika drukarki można korzystać z Pomocy do obsługi sterownika,
różniącej się od pomocy programowej. Można uaktywnić Pomoc sterownika drukarki na dwa
sposoby.
Kliknij przycisk
Help
(Pomoc) tam, gdzie zostanie wyświetlony. Ekrany pomocy zawierają
szczegółowe informacje na temat używanego sterownika drukarki.
Po wyświetleniu ikony
kliknij ją, aby uzyskać informacje dotyczące pola, opcji lub
przycisku, do którego przylega ikona.
System
operacyjny
Tymczasowa zmiana ustawień dla
bieżących zadań drukowania
Stała zmiana ustawień domyślnych*
Windows 98, 2000,
Me, XP (32-bitowy)
W menu
Plik
kliknij
Drukuj
, wybierz
drukarkę, a następnie kliknij
Właściwości
. (Poszczególne czynności
można wykonać w inny sposób, lecz
przedstawiona metoda jest najbardziej
rozpowszechniona.)
Kliknij
Start
, kliknij
Ustawienia
, a następnie kliknij
Drukarki
lub
Drukarki i faksy
. Prawym przyciskiem
myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz
Właściwości
.
Wiele funkcji jest dostępnych po wybraniu polecenia
Preferencje drukowania
(2000 i XP).
System operacyjny
Mac OS 9.
x
W menu
File
(Plik) wybierz polecenie
Print
(Drukuj). Zmień żądane ustawienia w
różnych menu rozwijanych.
W menu
File
(Plik) wybierz polecenie
Print
(Drukuj). Po
zmianie ustawień w menu rozwijanym kliknij
Save
Settings
(Zachowaj zmiany).
Mac OS X
W menu
File
(Plik) wybierz polecenie
Print
(Drukuj). Zmień żądane ustawienia w
różnych menu rozwijanych.
W menu
File
(Plik) wybierz polecenie
Print
(Drukuj).
Zmień żądane ustawienia w różnych menu rozwijanych,
a następnie w głównym menu rozwijanym kliknij
Save
Custom Settings
(Zachowaj ustawienia nietypowe).
Zostają one zapisane jako opcja
Custom
(Nietypowe).
Aby korzystać z nowych ustawień, wybierz opcję
Custom
(Nietypowe) każdorazowo, gdy program jest
uruchamiany i ma miejsce drukowanie.
* Dostęp do ustawień domyślnych drukarki może być zastrzeżony.
i
Sample
This manual is suitable for devices