HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 34 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 138
32
Prace drukarskie
PLWW
W przypadku częstego drukowania na materiałach drukarskich określonego rodzaju i
formatu administrator drukarki (drukarka sieciowa) lub użytkownik (drukarka podłączona
bezpośrednio do komputera) może korzystać z programu
HP color LaserJet 1500 toolbox do konfigurowania podajnika dla określonego rodzaju i
formatu. (Patrz część
“Karta Settings (Ustawienia)” na stronie 58
.) Po wybraniu rodzaju
lub formatu dla zadania drukowania drukarka pobiera materiał z podajnika
skonfigurowanego dla tego rodzaju lub formatu.
Drukowanie w systemie operacyjnym Windows
1
Upewnij się, że do drukarki włożono papier.
2
W menu
Plik
wybierz
Układ strony
lub podobne polecenie. Sprawdź, czy ustawienia są
prawidłowe dla danego dokumentu.
3
W menu
Plik
wybierz polecenie
Drukuj
,
Ustawienia wydruku
lub podobne polecenie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
Drukuj
.
4
Wybierz drukarkę i zmień ustawienia wg potrzeb. Nie zmieniaj ustawień takich jak format
strony lub orientacja, które wprowadza się w oknie dialogowym
Układ strony
.
5
Jeżeli zadanie drukowania dotyczy papieru o standardowym formacie i gramaturze, nie
będzie konieczna zmiana ustawień
Z
´
ródło
(podajnik),
Rodzaj
lub
Format
i będzie można
przejść do punktu 7. W przeciwnym przypadku przejdź do kolejnej czynności.
6
Jeżeli zadanie drukowania ma być drukowane na papierze o niestandardowym formacie i
gramaturze, zdefiniuj sposób wyboru papieru przez drukarkę.
Aby drukować wg źródła (podajnik), wybierz podajnik, jeśli to możliwe, w oknie
dialogowym
Drukuj
.
Aby drukować wg źródła (podajnik), gdy ustawienie to nie jest dostępne w oknie
dialogowym
Drukuj
, kliknij
Właściwości
i na karcie
Papier
wybierz podajnik w polu
Z
´
ródło
.
Aby drukować wg rodzaju lub formatu, kliknij
Właściwości
i na karcie
Papier
wybierz
podajnik w polu
Rodzaj
lub
Format
. (Dla niektórych rodzajów papieru, np. firmowego
ustawia się zarówno rodzaj, jak i format.)
Dla specjalnych materiałów drukarskich, np.
papieru samoprzylepnego lub folii szarych, drukowanie zawsze odbywa się wg
rodzaju.
7
Jeżeli nie wprowadzono jeszcze powyższych ustawień, kliknij
Właściwości
. Otworzy się
okno sterownika drukarki.
8
Na różnych kartach wprowadź żądane ustawienia, które nie pojawiły się w oknie
dialogowym
Układ strony
lub
Drukuj
. Więcej informacji na temat ustawień drukarki
znajduje się w części
“Funkcje sterownika drukarki” na stronie 35
.
9
Domyślnie wydruk zostaje umieszczony w górnym pojemniku wyjściowym, który jest
najlepszym miejscem dla większości wydruków, włączając folie szare. Dla papieru
samoprzylepnego, papieru o dużej gramaturze lub innych specjalnych materiałów
drukarskich obniż tylne drzwiczki odbiorcze drukarki.
10
Wybierz polecenie
Drukuj
, aby wydrukować zadanie.
Sample
This manual is suitable for devices