HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 32 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 138
30
Prace drukarskie
PLWW
Ładowanie opcjonalnego podajnika 2
Opcjonalny podajnik 2 służy wyłącznie do druku na papierze o
standardowych wymiarach. Jest to papier firmowy i dziurkowany o
średniej gramaturze. Dalsze informacje na temat papieru firmowego i
dziurkowanego znajdują się w części
“Drukowanie na papierze
firmowym lub formularzach” na stronie 44
.
UWAGA
Do druku na specjalnych materiałach drukarskich, takich jak koperty,
papier samoprzylepny i folie szare, można używać wyłącznie
podajnika 1. Drukowanie na materiałach specjalnych przy użyciu
opcjonalnego podajnika 2 może spowodować zacięcia.
Ładowanie opcjonalnego pojemnika 2
1
Wysuń opcjonalny podajnik 2 z drukarki i wyjmij znajdujący się w
nim papier.
2
Przesuń boczne prowadnice szerokości na zewnątrz tak, aby
pasowały do formatu wkładanego papieru.
3
Wysuń tył podajnika aż strzałka wskaże format wkładanego
papieru.
4
Załaduj papier. Jeśli jest to papier specjalny, np. firmowy, włóż go
stroną do drukowania do góry i górną krawędzią skierowaną ku
przodowi podajnika.
Uwaga
Instrukcje ładowania papieru w celu ręcznego wykonania druku
dwustronnego znajdują się w części
“Druk na dwóch stronach
(ręczny)” na stronie 45
.
5
Upewnij się, że stos papieru leży płasko w podajniku we
wszystkich czterech narożnikach i znajduje się poniżej znaczników
wysokości na prowadnicy długości papieru z tyłu podajnika.
Wciśnij metalową płytkę do podnoszenia papieru, umieszczając ją
na właściwym miejscu.
6
Wsuń podajnik z powrotem do drukarki. Jeżeli ustawisz tył
podajnika dla jednego z większych formatów papieru, będzie on
wystawał z tyłu drukarki.
1
2
4
5
3
6
Sample
This manual is suitable for devices